Zelená úsporám

Montážní servis

Zaměření stavebních otvorů

Přesné zaměření stavebních otvorů technikem je klíčová část realizace zakázky. Před samotným zaměřením je nutné detailně vyřešit dispozici oken, polohy otevírání... Měřící technik vyměří stavební otvory a rozměry upraví podle charakteru stavby. Před podpisem smlouvy je nutné, aby si zákazník opětovně překontroloval, zda rozměry oken a doplňků přesně odpovídájí konečné představě.

Montáž oken a zednické začištění

Nabízíme svým klientům kompletní servis od demontáže a likvidaci původních oken, přes montáž výrobků až po zednické začištění a úklid. Montáž plastových oken probíhá podle montážního předpisu, kotvením turbošrouby, vyvážením oken a fixací PU pěnou. U pasivních domů je navic provedena montáž tzv. "teplé spáry", konkrétně se jedná o vyplnění přechodu mezi výrobkem a zdivem komprimovanou PU páskou. Součástí zednického začištění je instalace specální přechodové těsnící lišty mezi omítkou a oknem. Lišta zamezuje praskání omítky a zaručuje estetickou čistotu oken.